1 شنیدیم  که معدن مس بایچه باغ واقع در 144 کیلومتر غرب زنجان به قصد توسعه گردشگری به دانشگاه زنجان واگذار گردیده، از اینرو برنامه گلگشتی را برای بازدید از منطقه هماهنگ کردیم 2 3 چهل نفر از مسافران این گلگشت با اتوبوس و 4 برخی دیگر از دوستان با خودرو شخصی ما را دراین سفر همراهی کردند 5 در بین راه بست یکی از شیلنگها ی اتوبوس باز شد و هرچه آب در رادیاتور اتوبوس بود، خالی شد 6 آمپر داغ شدن موتور را نشان داد، در کناری توقف کردیم وپس از محکم کردن بست شیلنگ به رادیاتور آب ریختیم 7 ولی با ریختن آب با بطری نوشابه و آفتابه نمی شد رادیاتور را پر کرد 8 دبه دبه آب در رادیاتور ریخته شد تا بلکه دل اتوبوس خنک شود 9 10 برای صبحانه در بین راه در کنار صخره های بلندی که لک لکها برروی آن آشیانه کرده بودند، توقف کردیم 11 این صخره ها ضخامت کم و ارتفاع بلندی داشتند و  وجود لانه لک لکها در آنجا جالب بود 11 بقول دوستمان اگه این لونه ها رو بشر درست می کرد، باد همشو زمین می ریخت 12 13 هر گروه بساط صبحانه خود را در گوشه ای پهن کردند 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 راهنمایان ما هم که صبحانه خود را در دامنه صخره میل کردند، البته از اونجا بالاتر نشد که برن 26 بعد از صبحانه گشتی در اطراف صخره زدیم و براه افتادیم 27 ساعت تقریبا 11 و نیم بود که به بایچه باغ رسیدیم 28 29 و چون تا ناهار فرصتی باقی بود، برنامه گشت در رودخانه و صخره های اطراف آن اجرا شد 30 31 32 33 بایچه باغ واقعاً جزو مناطق بکر و دست نخورده ایست که طبیعتی بسیار زیبا دارد 34 در ابتدا همه با احتیاط و مراقب خیس شدن کفش و لباسهایشان بودند 35 36 37 38 39 40 41 42 اما تنگی مسیر عبور رودخانه و عمق آب کم کم خیال همه را از خیس شدن راحت کرد 43 44 و کم کم همه خواه و ناخواه خیس شدند 45 یکی نیست بگه آخه مجبورین!؟ 46 آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب 47 در گرمای منطقه آب بازی خیلی حال داد، البته خسارتهایی هم داشت 48 مثل این مورد، واقعاً ارزششو داشت کفشتو بخاطرش پاره کنی 49 51 معلوم نیست عکاس اینوره یا اونور 52 53 و با این عکس یادگاری گشت در روخانه به پایان رسید وبرای ناهار به محل استقرارمان بازگشتیم 54 برخی همسفران که حسابی پس از گشت رودخانه خسته و گرسنه بودند، بی صبرانه 55 منتظر آماده شدن غذا بودند 56 هم برنج و هم کباب برروی آتش ذغال آماده شده بود که همین باعٍ خوشمزگی غذا شده بود 57 کبابها را برروی منقل ابتکاری خودمان آماده کردیم 58 59 60 در طبیعت که باشی میز کار را هم باید از داشته هایت آماده کنی 61 نوش جان دکتر 62 63 64 آقای دکتر جعفری و آقای محمدی که هر دو از عاشقان واقعی طبیعت هستند 65 خانواده های محترم آقایان دکتر 66 خانواده محترم آقای دکتر و مهمان محترمشان 67 خانواده محترم آقای مهندس 68 خانواده محترم آقای جعفری 69 خانواده محترم سرکار خانم صباحی که بسیار خوش سفرند 70 بعد از نهار یه کم خواب خیلی می چسبه 71 فرموده بودند، عکس غذا خوردن مارو مارو نزنید ولی خوب دیگه 72 خیلی 73 خیلی 74 بعد از ناهار و استراحت، به دیدن معدن مس بایچه باغ رفتیم 75 دور نمایی از ساختمانهای متروکه معدن 76 از دلایل واگذاری معدن به دانشگاه زنجان گسترش صنعت گردشگری با توجه به ظرفیتها و جذابیتهای بالقوه معدن و فضاهای اطراف آن است و ما واقعاً این ظرفیت را در این منطقه حس کردیم 77 دهانه تونل معدن که سرمای بسیار خنکی در آن به سمت بیرون در حال وزیدن بود 78 79 ایشون از اعضای ثابت گلگشتهای ما هستند و امیدوارند در برنامه های آتی شما هم مارا همراهی کنید photo galleries lightboxby VisualLightBox.com v6.1